مدرس و مشاور بازاریابی و فروش، برندینگ و توسعه کسب وکار شرکتها و سازمانها

دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار)

ویدیوها


عکسها