جزئیات کشف"گور دسته جمعی"درتبریز:

جزئیات کشف"گور دسته جمعی"درتبریز:
توسط: news در تاریخ 12 دی، 1395

توضیحات: جزئیات کشف"گور دسته جمعی"درتبریز:
فرماندار تبریز:این استخوان‌ها شبیه به استخوان انسان هستند که یکجا در حفاری کشف شدند/استخوان‌های کشف شده برای"تعیین قدمت"آزمایش می‌شوند/ تسنیم

دانلود عکس جزئیات در جزئیات کشف"گور دسته جمعی"درتبریز:
دانلود عکس کشف"گور در جزئیات کشف"گور دسته جمعی"درتبریز:
دانلود عکس دسته در جزئیات کشف"گور دسته جمعی"درتبریز:
دانلود عکس جمعی"درتبریز: در جزئیات کشف"گور دسته جمعی"درتبریز:

ادامه توضیحات...