بارش برف تا کمر در روستای سهام‌آباد تویسرکان همد

بارش برف تا کمر در روستای سهام‌آباد تویسرکان همد
توسط: news در تاریخ 08 بهمن، 1395

توضیحات: بارش برف تا کمر در روستای سهام‌آباد تویسرکان همدان

دانلود عکس بارش در بارش برف تا کمر در روستای سهام‌آباد تویسرکان همد

ادامه توضیحات...