نخستین ربات گارسون ایرانی "هوشیار" توسط تعدادی از

نخستین ربات گارسون ایرانی "هوشیار" توسط تعدادی از
توسط: news در تاریخ 21 بهمن، 1395

توضیحات: نخستین ربات گارسون ایرانی "هوشیار" توسط تعدادی از جوانان کشورمان ساخته شد که از آنها برای سرویس‌دهی در رستوران، کافه و فست فودها استفاده خواهد شد/مهر

دانلود عکس نخستین در نخستین ربات گارسون ایرانی "هوشیار" توسط تعدادی از
دانلود عکس ربات در نخستین ربات گارسون ایرانی "هوشیار" توسط تعدادی از
دانلود عکس گارسون در نخستین ربات گارسون ایرانی "هوشیار" توسط تعدادی از
دانلود عکس ایرانی "هوشیار" در نخستین ربات گارسون ایرانی "هوشیار" توسط تعدادی از
دانلود عکس توسط در نخستین ربات گارسون ایرانی "هوشیار" توسط تعدادی از

ادامه توضیحات...