حقوق کارگران در سال ۹۸ چقدر شد؟

حقوق کارگران در سال ۹۸ چقدر شد؟
توسط: news در تاریخ 19 فروردین، 1398

توضیحات: حقوق کارگران در سال ۹۸ چقدر شد؟

با تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک‌ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: