عیدی ۲۵۰ هزار تومانی دولت به مردم تکذیب شد

عیدی ۲۵۰ هزار تومانی دولت به مردم تکذیب شد
توسط: news در تاریخ 24 اسفند، 1395

توضیحات: عیدی ۲۵۰ هزار تومانی دولت به مردم تکذیب شد

دبیر هیات دولت گفت این موضوع در هیئت دولت مطرح نشده و دولت قادر به پرداخت این مبلغ نیست!/اولین خبر#هزار ممکن است برای یکی از موارد زیر بکار رود:
۱۰۰۰، نخستین عدد چهار رقمی
کوه #هزار، کوهی در استان کرمان
#هزاردستان، نام گونه‌ای پرندهٔ خوش‌آوا
#مردم جمعی از شخص‌ها است که کل یک قومیت یا ملت را شامل می‌شود. برای نمونه، «ملت ایران» با نام #مردم ایران شناخته می‌شوند.

ادامه توضیحات...