اگر از صد نفر بپرسید متضاد کلمه موفقیت چیست؛ اکثرشان می...

اگر از صد نفر بپرسید متضاد کلمه موفقیت چیست؛ اکثرشان می...
توسط: ravanshenasi در تاریخ 16 اردیبهشت، 1396

توضیحات: اگر از صد نفر بپرسید متضاد کلمه موفقیت چیست؛ اکثرشان می‌گویند شکست.
اما این اشتباهی بزرگ است؛ متضاد کلمه موفقیت ، تلاش نکردن است...

شبتون بخیر ️

????


#کلمه واحدی از زبان است که گویشوران بومی، در هر زبانی به صورت شمّی قادر به تشخیص آن در گفتار و نوشتار هستند. علیرغم مشخص بودن این مفهوم برای گویشوران بومی، کاربرد این اصطلاح در قیاس با دیگر مقوله‌های توصیفی زبان، و همین‌طور کاربرد آن در دیگر زبان‌ها با ساختارهای مختلف، مانع از تعیین تعریفی جهانی می‌شود که بتوان به وسیله آن این اصطلاح را، به طور نامتناقضی پوشش داد. در زبان فارسی به دلیل ترجمه مفاهیم زبانشناختی، تعریف #کلمه شکل پیچیده‌تری می‌گیرد. عموماً دو اصطلاح #کلمه و واژه در نزد عموم به جای یکدیگر به کار می‌روند؛ با این حال در ادبیات زبانشناسی #کلمه را به عنوان معادلی برابر word و واژه را معادل lexeme قرار می‌دهند.

ادامه توضیحات...