بیانیه جان کری برای یک سالگی برجام:واشنگتن و تهرا

بیانیه جان کری برای یک سالگی برجام:واشنگتن و تهرا
توسط: fun در تاریخ 28 دی، 1395

توضیحات: بیانیه جان کری برای یک سالگی برجام:واشنگتن و تهران علی رغم توافق هسته‌ای اختلاف دارند/برجام تهدید هسته‌ای را بدون شلیک یک گلوله یا اعزام یک سرباز به میدان جنگ حل کرد/باشگاه خبرنگاران

دانلود عکس بیانیه در بیانیه جان کری برای یک سالگی برجام:واشنگتن و تهرا

ادامه توضیحات...