در سال ۱۹۴۴ پلیس لس آنجلس مردی را دستگیر کرد که ای

در سال ۱۹۴۴ پلیس لس آنجلس مردی را دستگیر کرد که ای
توسط: news در تاریخ 16 مهر، 1395

توضیحات: در سال ۱۹۴۴ پلیس لس آنجلس مردی را دستگیر کرد که این لباس را به تن می کرد و پشت پنجره خانه افراد سالمند و تنها می ایستاد!
منبع:صرفا جهت اطلاع
_______________________

دانلود عکس در در در سال ۱۹۴۴ پلیس لس آنجلس مردی را دستگیر کرد که ای

ادامه توضیحات...