ساخت آسمان‌خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا

ساخت آسمان‌خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا
توسط: danesh در تاریخ 28 دی، 1395

توضیحات: ساخت آسمان‌خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا
یک شرکت نوآوری و مهندسی آمریکایی در نیویورک تا 45 سال آینده به دنبال ساخت یک آسمان‌خراش بسیار بلند برای تصفیه هوا است/ایسنا

دانلود عکس ساخت در ساخت آسمان‌خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا
دانلود عکس آسمان‌خراش در ساخت آسمان‌خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا
دانلود عکس 5 در ساخت آسمان‌خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا
دانلود عکس کیلومتری برای تصفیه در ساخت آسمان‌خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا
دانلود عکس هوا در ساخت آسمان‌خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا

ادامه توضیحات...