از عکسهای برتر حیات وحش_پرنده ای که کوسه ای رو شکار کرد...

از عکسهای برتر حیات وحش_پرنده ای که کوسه ای رو شکار کرد...
توسط: animals در تاریخ 06 اردیبهشت، 1398

توضیحات: از عکسهای برتر حیات وحش_پرنده ای که کوسه ای رو شکار کرده که هنوز تو دهنش یه ماهیه

دست بالای دست بسیار است

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: