سهم کشور های مختلف از اقتصاد دنیادر سال 2017

سهم کشور های مختلف از اقتصاد دنیادر سال 2017
توسط: news در تاریخ 28 آبان، 1397

توضیحات: سهم کشور های مختلف از اقتصاد دنیادر سال 2017

1)امریکا: % 24.4
2)چین: % 15.4
3)ژاپن: % 6.13
4)آلمان: % 4.63
5)بریتانیا: % 3.3
6)هند: % 3.27
7)فرانسه: % 3.25
8)برزیل: % 2.59
9)ایتالیا: % 2.44
10)کانادا: % 2.08
11)روسیه: % 1.99
17)ترکیه: % 1.07
19)عربستان: % 0.86
27) ایران: 0.55%
#منبع_ایسپاادامه توضیحات...

متن مرتبط: