پارکینگ ویژه زنان در دوبی

پارکینگ ویژه زنان در دوبی
توسط: fun در تاریخ 27 دی، 1395

توضیحات: پارکینگ ویژه زنان در دوبی
این پارکینگ‌ها با رنگ‌های مخصوص و علامت گذاری شده هستند که فقط باید زنان خودرو خود را پارک کنند در غیر اینصورت افراد خاطی جریمه خواهند شد.

دانلود عکس پارکینگ در پارکینگ ویژه زنان در دوبی
دانلود عکس ویژه در پارکینگ ویژه زنان در دوبی
دانلود عکس زنان در پارکینگ ویژه زنان در دوبی
دانلود عکس در در پارکینگ ویژه زنان در دوبی
دانلود عکس دوبی در پارکینگ ویژه زنان در دوبی

ادامه توضیحات...