کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟

 کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟
توسط: news در تاریخ 07 دی، 1397

توضیحات: کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟

حداقل عیدی کارگران ۲میلیون و ۲۲۸ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۳میلیون و ۳۴۲ هزار تومان برای سال ۹۸ خواهد بود. /تسنیم #اقتصادی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: