مراسم تشییع پیکر مرحوم «جمشید مشایخی» با حضور هنرمندان...

مراسم تشییع پیکر مرحوم «جمشید مشایخی» با حضور هنرمندان...
توسط: news در تاریخ 17 فروردین، 1398

توضیحات: مراسم تشییع پیکر مرحوم «جمشید مشایخی» با حضور هنرمندان آغاز شد
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: