لغو تمام پروازهای داخلی و خارجی در پاکستان

لغو تمام پروازهای داخلی و خارجی در پاکستان
توسط: news در تاریخ 08 اسفند، 1397

توضیحات: لغو تمام پروازهای داخلی و خارجی در پاکستان

تمام پروازهای خارجی و داخلی پاکستان به علت تنش با هند لغو شده و این کشور در حالت فوق العاده به سر می‌برد
هیچ هواپیمای تجاری یا مسافربری نمی‌تواند بدون دریافت اجازه رسمی از ارتش و دولت اقدام به پرواز کند/ فارسادامه توضیحات...

متن مرتبط: