چارلز جربا، استاد میکروبیولوژی دانشگاه آریزونا،

چارلز جربا، استاد میکروبیولوژی دانشگاه آریزونا،
توسط: news در تاریخ 15 دی، 1395

توضیحات: چارلز جربا، استاد میکروبیولوژی دانشگاه آریزونا، می گوید دکمه طبقه همکف آسانسور از آلوده ترین نقاط در اماکن عمومی است و بهتر است این دکمه را با آرنج یا بندانگشت فشار دهید.

دانلود عکس چارلز در چارلز جربا، استاد میکروبیولوژی دانشگاه آریزونا،
دانلود عکس جربا در چارلز جربا، استاد میکروبیولوژی دانشگاه آریزونا،
دانلود عکس در چارلز جربا، استاد میکروبیولوژی دانشگاه آریزونا،
دانلود عکس استاد در چارلز جربا، استاد میکروبیولوژی دانشگاه آریزونا،
دانلود عکس میکروبیولوژی دانشگاه در چارلز جربا، استاد میکروبیولوژی دانشگاه آریزونا،

ادامه توضیحات...