یخچال یوشاری یکی ازیخچالهای تاریخی شهر تبریز که با 200م...

یخچال یوشاری یکی ازیخچالهای تاریخی شهر تبریز که با 200م...
توسط: fun در تاریخ 23 فروردین، 1397

توضیحات: یخچال یوشاری یکی ازیخچالهای تاریخی شهر تبریز که با 200متر وسعت از یخچال های مهم قاجاری تبریزمحسوب می شود و در کوی یوشاری واقع شده که پس ازمرمت به کاربری گردشگری تبدیل می شود
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: