رنگ زرد پوست و چشم‌ها:

رنگ زرد پوست و چشم‌ها:
توسط: salamat در تاریخ 16 مهر، 1395

توضیحات: رنگ زرد پوست و چشم‌ها:

میتواند ناشی ازعوارض جانبی برخی داروها بخصوص در بیماران مبتلا به فشار خون بالاودیابت باشد
آسیب جدی کبدی نیز با زردشدن رنگ پوست همراه است

دانلود عکس رنگ در رنگ زرد پوست و چشم‌ها:
دانلود عکس زرد در رنگ زرد پوست و چشم‌ها:
دانلود عکس پوست در رنگ زرد پوست و چشم‌ها:
دانلود عکس و در رنگ زرد پوست و چشم‌ها:
دانلود عکس چشم‌ها: در رنگ زرد پوست و چشم‌ها:

ادامه توضیحات...