آلمان همزمان با آغاز سال جدید گزینه‌ی جنسیت سوم را هم ب...

آلمان همزمان با آغاز سال جدید گزینه‌ی جنسیت سوم را هم ب...
توسط: news در تاریخ 11 دی، 1397

توضیحات: آلمان همزمان با آغاز سال جدید گزینه‌ی جنسیت سوم را هم به گواهی تولد نوزاد اضافه می‌کند

آلمان اولین کشور در اتحادیه‌ی اروپا است که جنسیت سوم (بیناجنسی) را به رسمیت می‌شناسد.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: