تا کجا می‌شود سرما را تحمل کرد؟️

تا کجا می‌شود سرما را تحمل کرد؟️
توسط: salamat در تاریخ 24 آذر، 1397

توضیحات: تا کجا می‌شود سرما را تحمل کرد؟️
اگر دمای درونی بدن ( دمای درونی بدن سی و هفت و نیم درجه است )
فقط دو درجه سانتیگراد پایین‌تر بیاید، سرمازدگی به سراغ آدم می‌آید. سطح هشیاری کاهش می‌یابد و ضربان قلب ضعیف می‌شود و وقتی دمای درون بدن به ۲۴ درجه سانتیگراد برسد قلب از کار می‌افتد و انسان می‌میردادامه توضیحات...

متن مرتبط: