پاسپورت جدید انگلیسی

پاسپورت جدید انگلیسی
توسط: news در تاریخ 17 فروردین، 1398

توضیحات: پاسپورت جدید انگلیسی

با حذف نام اتحادیه اروپایی پاسپورت‌های جدید از 30 مارس، یک روز پس از خروج بریتانیا از اروپا منتشر خواهد شد
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: