ثریا قاسمی:حتی برای اختتامیه جشنواره دعوتم نکردن

ثریا قاسمی:حتی برای اختتامیه جشنواره دعوتم نکردن
توسط: cinema در تاریخ 23 بهمن، 1395

توضیحات: ثریا قاسمی:حتی برای اختتامیه جشنواره دعوتم نکردند/این سیمرغ اهمیتی برایم ندارد/جایزه برای جوانها که می خواهندمطرح شوند مهم است/دانادانلود عکس ثریا در ثریا قاسمی:حتی برای اختتامیه جشنواره دعوتم نکردن

ادامه توضیحات...