زنان هندی ۱۱ درصد از کل طلای جهان را دارند این میزان بی...

زنان هندی ۱۱ درصد از کل طلای جهان را دارند این میزان بی...
توسط: ajaieb در تاریخ 07 فروردین، 1396

توضیحات: زنان هندی ۱۱ درصد از کل طلای جهان را دارند این میزان بیش از مجموع ذخایر طلای سوئیس، ایالات متحده آمریکا، آلمان و صندوق بین المللی پول است.در ریاضیات، یک #درصد معادل یک صدم هر چیزی است. و با علامت، «٪» مشخص می‌شود. برای مثال، ۴۵٪ یا ٪۴۵ (بخوانید چهل و پنج #درصد) برابر ۴۵/۱۰۰ یا ۰٫۴۵ است. در اسناد برای جلوگیری از خطا به صورت ٪۴۵ نوشته می‌شود، بدین دلیل این که در فارسی از علامت/ برای اعداد اعشاری نیز ممکن است استفاده شود و ممکن است ۴۵٪ با ۴۵./. مخصوص در دست نوشته ها اشتباه شود و اشکال ایجاد کند.
این واحد در ریاضیات بدون بعد است و کاربرد آن در بیان سوددهی یا میزان تغییرات واحد (مخصوصا اقتصادی) است.
#میزان به عربی بمعنی ترازو ممکن است در معانی زیر نیز به‌کار می‌رود:
برج #میزان، از برج‌های فلکی
#میزان، نام دیگر صورت فلکی ترازو
#میزان، نام دیگر مهر، ماه هفتم سال خورشیدی در تداول فارسی قدیم و فارسی افغانستان
بند #میزان، سدی در شوشتر بازمانده از زمان ساسانیان
#میزان (مشگین‌شهر)، روستایی در استان اردبیل
روزنامه
#میزان (روزنامه)، نشریه نهضت آزادی ایران پس از انقلاب ایران تا هنگام توقیف در ۱۷ خرداد ۱۳۶۰
روزنامه هفتگی #میزان، نشریه دوران مشروطه به مدیریت خاوری کاشانی در کاشان
موسیقی
#میزان (موسیقی)، اصطلاحی در موسیقی
کتاب
تفسیر ال#میزان، تفسیر قرآن از علامه طباطبایی
تیم
باشگاه والیبال #میزان خراسان، باشگاه ورزشی

ادامه توضیحات...