محققان چینی موفق به طراحی دوربینی مبتنی برهوش مصنوعی شد...

محققان چینی موفق به طراحی دوربینی مبتنی برهوش مصنوعی شد...
توسط: news در تاریخ 22 اردیبهشت، 1398

توضیحات: محققان چینی موفق به طراحی دوربینی مبتنی برهوش مصنوعی شده‌اند که قادر است عکس اشیاء را از فاصله 45 کیلومتری بگیرد
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: