سردار سليمانی و شهید مهدی باکری در کنار رهبر انقل

سردار سليمانی و شهید مهدی باکری در کنار رهبر انقل
توسط: islam در تاریخ 03 مهر، 1395

توضیحات: سردار سليمانی و شهید مهدی باکری در کنار رهبر انقلاب در جبهه
#هفته_دفاع_مقدس

️ #هرشب_یک_عکس از رهبر انقلاب
دانلود عکس سردار در سردار سليمانی و شهید مهدی باکری در کنار رهبر انقل

ادامه توضیحات...