این متن طلاست شمع به کبریت گفت: از تو میترسم تو قا

این متن طلاست

شمع به کبریت گفت:
از تو میترسم تو قا
توسط: ravanshenasi در تاریخ 24 آذر، 1395

توضیحات: این متن طلاست

شمع به کبریت گفت:
از تو میترسم تو قاتل من هستی
کبریت گفت:
از من نترس
از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی.

عامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان است.
نه عوامل بیرونی
دانلود عکس این در این متن طلاست

شمع به کبریت گفت:
از تو میترسم تو قا

ادامه توضیحات...