نخستین آدینه بعد از بازگشایی زاینده رود به رغم هو

نخستین آدینه بعد از بازگشایی زاینده رود به رغم هو
توسط: news در تاریخ 08 بهمن، 1395

توضیحات: نخستین آدینه بعد از بازگشایی زاینده رود به رغم هوای سرد با حضور گسترده مردم اصفهان در کنار زاینده رود گذشت/ایرنا

دانلود عکس نخستین در نخستین آدینه بعد از بازگشایی زاینده رود به رغم هو

ادامه توضیحات...