روابط عمومی اینستاگرام در گفتگو با بی بی سی بسته شدن صف...

روابط عمومی اینستاگرام در گفتگو با بی بی سی بسته شدن صف...
توسط: news در تاریخ 13 آبان، 1397

توضیحات: روابط عمومی اینستاگرام در گفتگو با بی بی سی بسته شدن صفحه تتلو در اینستاگرام به دلیل تشویق به خشونت علیه زنان را تایید کرد #منبع_عصرایرانادامه توضیحات...

متن مرتبط: