رضا صادقی سه جوان نوازنده رشتی را به کنسرتش دعوت کرد

رضا صادقی سه جوان نوازنده رشتی را به کنسرتش دعوت کرد
توسط: موزیک ویدیو در تاریخ 26 آبان، 1397

توضیحات: رضا صادقی سه جوان نوازنده رشتی را به کنسرتش دعوت کردادامه توضیحات...

متن مرتبط: