نرخ فرزندآوری در ژاپن به قدری پایین است که در این کشور...

نرخ فرزندآوری در ژاپن به قدری پایین است که در این کشور...
توسط: news در تاریخ 02 آذر، 1397

توضیحات: نرخ فرزندآوری در ژاپن به قدری پایین است که در این کشور تعداد پوشک‌های فروخته شده برای بزرگسالان بیش از تعداد پوشک‌های فروخته شده برای کودکان است. #بین_المللیادامه توضیحات...

متن مرتبط: