مصرف انار حتی در کوتاه مدت میتواند رشد سلولهای چربی اطر...

مصرف انار حتی در کوتاه مدت میتواند رشد سلولهای چربی اطر...
توسط: salamat در تاریخ 01 دی، 1397

توضیحات: مصرف انار حتی در کوتاه مدت میتواند رشد سلولهای چربی اطراف معده را متوقف و این چربیها را به سرعت آب کند
محققان دریافتند که برای این منظور به مدت ۱ ماه روزی ۱ عدد انار باید مصرف شود
انار خواص ضد سرطانی داردادامه توضیحات...

متن مرتبط: