تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور

تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور
توسط: news در تاریخ 19 تیر، 1398

توضیحات: تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح: مشمولان غایب سربازی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند، می‌توانند حداکثر سه ماه و برای دو بار در سال در کشور تردد کنند
با توجه به توقف اجرای طرح جریمه ریالی طرح سربازی، مشمولان دارای بیش از ۸ سال غیبت می‌توانند حداکثر سه ماه و در مجموع دو بار در سال به کشور تردد کنند
مشمولان غیرغایب مشکلی برای تردد در کشور ندارند
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور - ایسنا | وی افزود: برابر این تسهیلات مشمولان غایب سربازی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند، می‌توانند حداکثر سه ماه و برای دو بار در سال در کشور تردد کنند.
تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور | وی افزود: برابر این تسهیلات مشمولان غایب سربازی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند، می‌توانند حداکثر سه ماه و برای دو بار در سال در کشور تردد کنند.
تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور - تابناک ... | وی افزود: برابر این تسهیلات مشمولان غایب سربازی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند، می‌توانند حداکثر سه ماه و برای دو بار در سال در کشور تردد کنند.
تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور | خبرهای ... | اجتماعی تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور خبرهای فوری: رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از ارائه تسهیلات جدید به مشمولان غایب خارج از کشور خبر داد.
تسهیلات تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور | کلمات کلیدی : تسهیلات تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور فروش سربازی برای مشمولان خارج از کشور تردد مشمولان خارج از کشور ٩٦ تردد مشمولان خارج از کشور سال 97 تردد مشمولان خارج از کشور سال 96 مهر خروج مشمولین 1396 ورود و خروج دانشجویان خارج از کشور نظام وظیفه خروج از کشور مشمولین
چگونگی تردد مشمولان غایب ایرانی مقیم خارج از کشور | همه مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته اند می‌توانند تا پایان سال 1400، هر سال حداکثر دوبار و مجموعا به مدت سه ماه به داخل کشور تردد کنند.
تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور | تسهیلات جدید برای تردد مشمولان غایب خارج از کشور ... لینک خبر