کار در فضای غیرایمن

کار در فضای غیرایمن
توسط: havades در تاریخ 02 اردیبهشت، 1396

توضیحات: کار در فضای غیرایمن
محبوس شدن ۴ کارگر زیر آوار ساختمانی


ادامه توضیحات...