ایرانیان باستان لقب "شاد ترین مردم جهان" رو داشتن!

ایرانیان باستان لقب "شاد ترین مردم جهان" رو داشتن!
توسط: ajaieb در تاریخ 28 شهریور، 1396

توضیحات: ایرانیان باستان لقب "شاد ترین مردم جهان" رو داشتن!

بیش از ۶۵ جشن همگانی در سال گرفته میشد و در اون به شادی میپرداختن از این حیث به شاد ترین مردم جهان معروف بودن!

ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
گروه جامعه شناسی سمیرم | به گزارش « تابناک» به نقل از کریستین ساینس مونیتور، شاد‌ترین مردم جهان ... در میان کشورهای با کمترین میزان شادمانی و نگاه مثبت، قرار داشتن ... ***دولت خاتمي دنباله رو ...