دلایل سقوط دختر اسکی‌باز از زبان مدیر پیست دربند

دلایل سقوط دختر اسکی‌باز از زبان مدیر پیست دربند
توسط: news در تاریخ 16 بهمن، 1395

توضیحات: دلایل سقوط دختر اسکی‌باز از زبان مدیر پیست دربندسر:سقوط اسکی‌باز به دلایل فنی نبود/فک پلمپ، قانونی انجام شد/اسکی‌باز آسیبی ندیده است/باشگاه خبرنگاران

دانلود عکس دلایل در دلایل سقوط دختر اسکی‌باز از زبان مدیر پیست دربند

ادامه توضیحات...