جنجال کاپیتان رئال | روزنامه‌های مارکا و اسپورت ب

جنجال کاپیتان رئال | روزنامه‌های مارکا و اسپورت ب
توسط: varzeshi در تاریخ 01 بهمن، 1395

توضیحات: جنجال کاپیتان رئال | روزنامه‌های مارکا و اسپورت با انتشار تصویری از راموس اعلام کردند او در بازی مقابل سلتا به سمت آسپاس بازیکن حریف آب دهان پرتاب کرده است

دانلود عکس جنجال در جنجال کاپیتان رئال | روزنامه‌های مارکا و اسپورت ب
دانلود عکس کاپیتان در جنجال کاپیتان رئال | روزنامه‌های مارکا و اسپورت ب
دانلود عکس رئال در جنجال کاپیتان رئال | روزنامه‌های مارکا و اسپورت ب
دانلود عکس | در جنجال کاپیتان رئال | روزنامه‌های مارکا و اسپورت ب
دانلود عکس روزنامه‌های مارکا در جنجال کاپیتان رئال | روزنامه‌های مارکا و اسپورت ب

ادامه توضیحات...