فدراسیون وزنه‎برداری ایران در نامه‌ای از کمیته

 فدراسیون وزنه‎برداری ایران در نامه‌ای از کمیته
توسط: news در تاریخ 26 دی، 1395

توضیحات: فدراسیون وزنه‎برداری ایران در نامه‌ای از کمیته ملی المپیک خواست موضوع سو‌ءاستفاده از تصویر بهداد سلیمی در یک رسانه آلمانی برای تبلیغ ماری‎جوانا را از IOC پیگیری کند/ تسنیم

دانلود عکس در فدراسیون وزنه‎برداری ایران در نامه‌ای از کمیته
دانلود عکس فدراسیون در فدراسیون وزنه‎برداری ایران در نامه‌ای از کمیته
دانلود عکس وزنه‎برداری ایران در فدراسیون وزنه‎برداری ایران در نامه‌ای از کمیته
دانلود عکس در در فدراسیون وزنه‎برداری ایران در نامه‌ای از کمیته
دانلود عکس نامه‌ای از در فدراسیون وزنه‎برداری ایران در نامه‌ای از کمیته

ادامه توضیحات...