هنگامی که دچار فشار روانی می‌شویم مغز و بدن شروع به تول...

هنگامی که دچار فشار روانی می‌شویم مغز و بدن شروع به تول...
توسط: salamat در تاریخ 09 اسفند، 1397

توضیحات: هنگامی که دچار فشار روانی می‌شویم مغز و بدن شروع به تولید ترکیبات شیمیایی خاصی می‌کنند، گریه کردن کمک می‌کند تا این ترکیبات شیمیایی که نیازی به آن نیست از بدن حذف گردند.

ایستارتاپسادامه توضیحات...

متن مرتبط: