خوابیدن بیش از 9 ساعت در شبانه روز ریسک ابتلا به آلزایم...

خوابیدن بیش از 9 ساعت در شبانه روز ریسک ابتلا به آلزایم...
توسط: salamat در تاریخ 28 بهمن، 1397

توضیحات: خوابیدن بیش از 9 ساعت در شبانه روز ریسک ابتلا به آلزایمر را 2 برابر افزایش میدهد.

خواب زیاد یکی از دلایل افسردگی و استرس است.

ادامه توضیحات...

متن مرتبط: