درروستای شانی شینگاپورهند هیچ در و قفلی وجود ندارد !

درروستای شانی شینگاپورهند هیچ در و قفلی وجود ندارد !
توسط: ajaieb در تاریخ 25 اردیبهشت، 1398

توضیحات: درروستای شانی شینگاپورهند هیچ در و قفلی وجود ندارد !

حتی جواهرات وپولهای آنها بدون گاوصندوق نگهداری میشود !

آنها اعتقاد راسخی به نگهبان مقدسی دارند که آنها را ازهر بلایی حفظ میکند !!!

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: