نخستین ایرباس 321 به نام هواپیمایی جمهوری اسلامی ا

نخستین ایرباس 321 به نام هواپیمایی جمهوری اسلامی ا
توسط: news در تاریخ 19 دی، 1395

توضیحات: نخستین ایرباس 321 به نام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، دیشب ثبت شد
⭕️ این هواپیما مراحل آماده سازی برای ورود به کشور را پشت سر می گذارد

دانلود عکس نخستین در نخستین ایرباس 321 به نام هواپیمایی جمهوری اسلامی ا

ادامه توضیحات...