دردسر صید بزرگ‌ترین ماهی کپور برای صیاد/ تام دوهر

دردسر صید بزرگ‌ترین ماهی کپور برای صیاد/ تام دوهر
توسط: ajaieb در تاریخ 03 مهر، 1395

توضیحات: دردسر صید بزرگ‌ترین ماهی کپور برای صیاد/ تام دوهرتی پس از گرفتن ماهی ۳۲ کیلویی، بخاطر شکستن رکورد بریتانیا، توسط ماهی‌گیران انگلیسی تهدید به مرگ شد!

ادامه توضیحات...