علل افتادگی رحم: فشار ناشی از حاملگی و زایمان بچه

علل افتادگی رحم:
 
فشار ناشی از حاملگی و زایمان بچه
توسط: salamat در تاریخ 06 آبان، 1395

توضیحات: علل افتادگی رحم:

فشار ناشی از حاملگی و زایمان بچه است .
سن بالا
چاقی
سرفه مزمن و یبوست های مکررو تومورهای لگنی هستند.
پزشک آنلاین

دانلود عکس علل در علل افتادگی رحم:

فشار ناشی از حاملگی و زایمان بچه
دانلود عکس افتادگی رحم:
در علل افتادگی رحم:

فشار ناشی از حاملگی و زایمان بچه
دانلود عکس
فشار در علل افتادگی رحم:

فشار ناشی از حاملگی و زایمان بچه
دانلود عکس ناشی از در علل افتادگی رحم:

فشار ناشی از حاملگی و زایمان بچه
دانلود عکس حاملگی و در علل افتادگی رحم:

فشار ناشی از حاملگی و زایمان بچه

ادامه توضیحات...