مرغهای کم وزن سالمترین نوع هستند

مرغهای کم وزن سالمترین نوع هستند
توسط: salamat در تاریخ 23 آبان، 1395

توضیحات: مرغهای کم وزن سالمترین نوع هستند
بالا بودن وزن لاشه مرغ سبب میشود تامرغ چربی بطنی و چربی بین بافتی بالاتری داشته باشد این چربی‌ها وارد بدن شده ومیتواند سلامت آنها را به خطر بیاندازد

دانلود عکس مرغهای کم در مرغهای کم وزن سالمترین نوع هستند
دانلود عکس وزن در مرغهای کم وزن سالمترین نوع هستند
دانلود عکس سالمترین در مرغهای کم وزن سالمترین نوع هستند
دانلود عکس نوع در مرغهای کم وزن سالمترین نوع هستند
دانلود عکس هستند در مرغهای کم وزن سالمترین نوع هستند

ادامه توضیحات...