اطلاعیه وزارت خارجه در مورد انتساب یک نقل قول اشتباه به...

اطلاعیه وزارت خارجه در مورد انتساب یک نقل قول اشتباه به...
توسط: news در تاریخ 10 دی، 1397

توضیحات: اطلاعیه وزارت خارجه در مورد انتساب یک نقل قول اشتباه به ظریف
https://goo.gl/PKSQ5aادامه توضیحات...

متن مرتبط: