در هنگام سرماخوردگی به زور غذا نخورید !

در هنگام سرماخوردگی به زور غذا نخورید !
توسط: salamat در تاریخ 23 آذر، 1397

توضیحات: در هنگام سرماخوردگی به زور غذا نخورید !

کم اشتهایی در حین سرماخوردگی فرآیندی سودمند در جهت پاکسازی دستگاه تنفس و بهبودی بیماری بشمار می‌رود لذا خوردن غذاهای سنگین به ویژه در کودکان توصیه نمی‌شود !


ادامه توضیحات...

متن مرتبط: