پاداش و جوایز امير قطر به بازيكنان تيم ملي کشورش پس از...

پاداش و جوایز امير قطر به بازيكنان تيم ملي کشورش پس از...
توسط: news در تاریخ 13 بهمن، 1397

توضیحات: پاداش و جوایز امير قطر به بازيكنان تيم ملي کشورش پس از قهرماني در جام ملت‌های آسیا
يك دستگاه واحد مسكوني در لندن
يك دستگاه لکسوس مدل 2019
10 ميليون ريال قطري
حقوق ماهيانه تا ابد
صرف ناهار در روز جمعه در ديوان اميري به همراه امير قطر /ایرنا #ورزشیادامه توضیحات...

متن مرتبط: