مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه ک...

مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه ک...
توسط: fun در تاریخ 31 شهریور، 1398

توضیحات: مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته :

بخاطر میخی نعلی افتاد
بخاطر نعلی ، اسبی افتاد
بخاطر اسبی ، سواری افتاد
بخاطر سواری ، جنگی شكست خورد
بخاطر شكستی ، مملكتی نابود شد
و همه اینها بخاطر كسی بود كه میخ را خوب نكوبیده بود...

یادمان باشد هر كار ما، حتی كوچك،
اثری بزرگ دارد كه شاید در همان لحظه ما نبینیم.

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
توضیح یک ضرب المثل ژاپنی :: محض اطلاع | مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساسِ توسعه کشورشان قرار گرفت : بخاطر میخی، نعلی افتاد بخاطر نعلی، اسبی افتاد بخاطر اسبی، سواری افتاد بخاطر سواری، جنگی شکست خورد بخاطر ...
ضرب المثل ژاپنی بسیار جالب که اساس توسعه کشورژاپن قرار گرفت | ضرب المثل ژاپنی. مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته : اون ضرب المثل میگه: بخاطر میخی نعلی افتاد بخاطر نعلی ، اسبی افتاد
محمد رضا اسکندری پروفایل - cloob | مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته : بخاطر میخی نعلی افتاد بخاطر نعلی ، اسبی افتاد بخاطر اسبی ، سواری افتاد بخاطر سواری ، جنگی شكست خورد
فراخوان مقالات نشریه آفاق علوم انسانی - Telegram | مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته : بخاطر میخی نعلی افتاد بخاطر نعلی ، اسبی افتاد بخاطر اسبی ، سواری افتاد بخاطر سواری ، جنگی شكست خورد بخاطر شكستی ، مملكتی نابود شد و همه اینها ...
مسير موفقيت - Telegram | یک دقیقه مطالعه مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساسِ توسعه کشورشان قرار گرفت : بخاطر میخی، نعلی افتاد بخاطر نعلی، اسبی افتاد بخاطر اسبی، سواری افتاد بخاطر سواری، جنگی شكست خورد بخاطر شكستی، مملكتی نابود شد ...
دانستنی ها و عجایب جهان | مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته. اون ضرب المثل میگه: بخاطر ميخي نعلي افتاد بخاطر نعلي ، اسبي افتاد بخاطر اسبي ، سواري افتاد بخاطر سواري ، جنگي شكست خورد
ریشه ضرب المثل جالب جوینده یابنده بود :: دامدوک | پیوند کرده است - جذاب ریشه ضرب المثل با بزرگان پیوند . مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته. . (جوینده یابنده است.) ضرب المثلهای مورد تاکید شما.