حذف ۴ صفر از پول ملی جدی شد؟/ ۵۰ هزار تومانی جدید با ص...

 حذف ۴ صفر از پول ملی جدی شد؟/ ۵۰ هزار تومانی جدید با ص...
توسط: news در تاریخ 13 دی، 1397

توضیحات: حذف ۴ صفر از پول ملی جدی شد؟/ ۵۰ هزار تومانی جدید با صفرهایی که رنگ باخت
بعد از کش و قوس های فراوان برای حذف صفر از پول ملی ظاهراً بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که در جهت حذف ۴ صفر گام هایی را بردارد و این تصمیمش را در طراحی ۵۰ هزار تومانی جدید تا حدودی عملیاتی کرده است. /تسنیم #اقتصادی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: